Ví dụ rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Phương pháp

Để rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai ta thường thực hiện các bước sau:

– Bước 1: Tìm điều kiện xác định của biểu thức (nếu đề chưa cho điều kiện). Chú ý điều kiện căn thức, điều kiện mẫu, và điều kiện phần chia.

– Bước 2: Phân tích mẫu thành nhân tử, kết hợp phân tích tử bằng các phép biến đổi đơn giản.

– Bước 3: Bỏ ngoặc, thu gọn các biểu thức một cách hợp lý. Kết hợp điều kiện bài toán để kết luận.

Ví dụ

Ví dụ rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Ví dụ rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai-1 Ví dụ rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai-2 Ví dụ rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai-3 Đại số 9 - Tags: , ,