Hình học 9

Kiến thức bài giảng lý thuyết Hình học 9. Bài tập Hình học 9 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Hình học 9.

Bài tập nâng cao: Hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỷ số lượng giác góc nhọn

Đây là bài thứ 12 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Câu 1. Cho là một điểm bất kỳ thuộc miền trong của hình chữ nhật . Chứng minh rằng . Câu 2. Cho tứ giác có . Chứng minh rằng . Câu 3. Cho tam giác vuông tại , đường cao . Lấy thuộc cạnh , điểm thuộc tia đối của tia sao cho . […]

Chuyên đề: Tam giác đồng dạng – Toán nâng cao lớp 9

Đây là bài thứ 10 of 13 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Chuyên đề: Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác. Tỉ số các đường cao, tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng. Nhờ tam giác đồng dạng, ta có thêm nhiều cách mới để chứng minh các quan hệ về độ dài đoạn thẳng, số đo góc, diện tích tam giác. […]