Đại số 9

Kiến thức bài giảng lý thuyết Đại số 9. Bài tập Đại số 9 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Đại số 9.

Bất đẳng thức Svac-xơ (bất đẳng thức cộng mẫu số)

Đây là bài thứ 16 of 16 trong chuyên đề Bất đẳng thức

Bất đẳng thức Svac-xơ hay bất đẳng thức cộng mẫu số là bất đẳng thức được sử dụng khá nhiều trong chứng minh BĐT có liên quan tới phân số. Bài viết này hướng dẫn cách chứng minh BĐT Svac-xơ dựa vào bất đẳng thức Bunhiacopxki. Chứng minh bất đẳng thức cộng mẫu số – […]

Cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau khi rút gọn

Đây là bài thứ 2 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Hướng dẫn học sinh lớp 9 làm câu tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau khi rút gọn qua các cách có ví dụ minh họa. Tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của biểu thức thi thoảng xuất hiện trong câu cuối của bài 1 […]

68 bài tập: giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Đây là bài thứ 23 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

68 bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình trích trong các đề thi thử vào 10 môn Toán. Bài 1 (Đề thi thử vào lớp 10 – THCS Kim Chung 2014 – 2015) Một xí nghiệp đặt kế hoạch sản xuất 3000 sản phẩm trong một thời gian. […]

Chuyên đề: Phương trình và hệ phương trình ôn thi vào 10

Đây là bài thứ 22 of 24 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Cách giải phương trình, giải hệ phương trình, biện luận số nghiệm của phương trình và hệ phương trình qua các bài toán có lời giải. Chuyên đề nhắc lại các kiến thức cần nhớ: – Cách giải phương trình bậc hai, biện luận nghiệm phương trình bậc 2 – Cách giải hệ phương trình, […]