Đại số 9

Kiến thức bài giảng lý thuyết Đại số 9. Bài tập Đại số 9 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Đại số 9.

Cách xác định giá trị của tham số để hệ PT bậc nhất có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp giải + Giải hệ phương trình theo tham số + Viết x, y của hệ về dạng: với n, k nguyên + Tìm m nguyên để f(m) là ước của k Ví dụ có lời giải Tìm m nguyên để hệ có nghiệm duy nhất là nghiệm nguyên: để hệ có nghiệm duy […]

Cách biện luận hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương pháp giải + Từ một phương trình của hệ tìm y theo x rồi thế vào phương trình thứ hai để được phương trình bậc nhất đối với x + Giả sử phương trình bậc nhất đối với x có dạng: ax = b (1) + Biện luận phương trình (1) ta sẽ có […]

Cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số

Để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số chúng ta thường dùng một trong các cách: thế, cộng đại số, đặt ẩn phụ. Nhắc lại lý thuyết: Định nghĩa về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số. + Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng Trong đó a, b, a’ […]

68 bài tập: giải toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

Đây là bài thứ 22 of 22 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

68 bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình trích trong các đề thi thử vào 10 môn Toán. Bài 1 (Đề thi thử vào lớp 10 – THCS Kim Chung 2014 – 2015) Một xí nghiệp đặt kế hoạch sản xuất 3000 sản phẩm trong một thời gian. […]

Chuyên đề: Phương trình và hệ phương trình ôn thi vào 10

Đây là bài thứ 21 of 22 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Cách giải phương trình, giải hệ phương trình, biện luận số nghiệm của phương trình và hệ phương trình qua các bài toán có lời giải. Chuyên đề nhắc lại các kiến thức cần nhớ: – Cách giải phương trình bậc hai, biện luận nghiệm phương trình bậc 2 – Cách giải hệ phương trình, […]

Các dạng bài tập Đại số ôn thi vào lớp 10

Đây là bài thứ 17 of 22 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Các dạng bài tập Đại số ôn thi vào lớp 10 môn Toán cơ bản dành cho các em học sinh lớp 9 tự làm ôn luyện chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới. Nội dung ôn tập vào 10 phần Đại số trong chương trình Đại số 9. – Phần 1. Rút gọn […]