Hình học 8

Kiến thức bài giảng lý thuyết Hình học 8. Bài tập Hình học 8 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Hình học 8.

Cách chứng minh tứ giác là hình chữ nhật qua những ví dụ

Sau khi đã học Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật chúng ta đi chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật bằng nhiều cách. Tùy từng bài toán mà các em áp dụng cách chứng minh phù hợp. Cách 1: Chứng minh tứ giác có ba góc vuông là […]

Định lý Talet trong tam giác, tính chất đường phân giác

1. Tỉ số của hai đoạn thẳng • Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ dài của chúng theo cùng một đơn vị đo. • Tỉ số của hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo. 2. Đoạn thẳng tỉ lệ Hai đoạn thẳng AB và CD là […]

Đa giác lồi, đa giác đều, diện tích đa giác

1. Định nghĩa • Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó. • Đa giác đều là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau và tất cả các góc bằng nhau. 2. Một số […]

Bài tập đường trung bình của tam giác, hình thang

Cách chứng minh một đường thẳng là đường trung bình của tam giác hoặc đường trung bình của hình thang trong chương trình hình học 8. Trước tiên chúng ta cần nhớ lại lý thuyết về đường trung bình của tam giác, hình thang. Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng […]