Đại số 8

Kiến thức bài giảng lý thuyết Đại số 8. Bài tập Đại số 8 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Đại số 8.

Các dạng bài tập Đại số 8 nâng cao thường gặp

Đây là bài thứ 1 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 8

Các dạng bài tập Đại số 8 nâng cao thường gặp: Nhân chia đa thức, hằng đẳng thức, phân tích đa thức thành nhân tử, phép tính phân thức. Các dạng toán nâng cao Đại số 8 bao gồm: A. Nhân đa thức 1. Tính giá trị: B = x15 – 8×14 + 8×13 – […]