Đại số 8

Kiến thức bài giảng lý thuyết Đại số 8. Bài tập Đại số 8 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Đại số 8.

Các hằng đẳng thức mở rộng thường gặp

Các hằng đẳng thức mở rộng với hàm bậc hai, hàm bậc ba. Dạng tổng quát của hẳng đẳng thức: Nhị thức Newton. Ngoài việc học thuộc 7 hằng đẳng thức đáng nhớ thì các em nên thuộc các hằng đẳng thức mở rộng thường gặp để áp dụng vào giải các bài toán bất […]

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng nhiều phương pháp

Cách Phân tích đa thức thành nhân tử bằng nhiều phương pháp: – Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử . – Phương pháp thêm bớt cùng một hạng tử. a) Thêm và bớt cùng một hạng tử làm xuất hiện hiệu của hai bình phương. b) Thêm và bớt cùng một […]

Các dạng bài tập Đại số 8 nâng cao thường gặp

Đây là bài thứ 1 of 3 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 8

Các dạng bài tập Đại số 8 nâng cao thường gặp: Nhân chia đa thức, hằng đẳng thức, phân tích đa thức thành nhân tử, phép tính phân thức. Các dạng toán nâng cao Đại số 8 bao gồm: A. Nhân đa thức 1. Tính giá trị: B = x15 – 8×14 + 8×13 – […]