Hình học 7

Kiến thức bài giảng lý thuyết Hình học 7. Bài tập Hình học 7 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Hình học 7.

10 bài tập Hình học nâng cao lớp 7 có đáp án

Đây là bài thứ 2 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 7

Tăng cường khả năng giải Toán Hình học cho học sinh lớp 7 với 10 bài tập hình học nâng cao có lời giải được Gia sư Tiến Bộ chia sẻ dưới đây. BÀI 1: Cho ∆ABC nhọn. Vẽ về phía ngoài  ∆ABC các ∆ đều ABD và ACE. Gọi M là giao điểm của […]