Hình học 6

Kiến thức bài giảng lý thuyết Hình học 6. Bài tập Hình học 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Hình học 6.

Bài tập: Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, trung điểm đoạn thẳng

Sau khi nắm được lý thuyết về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, trung điểm đoạn thẳng thì các em làm những bài tập sau. Lý thuyết cần ghi nhớ ở bài viết này: https://giasutienbo.com/diem-duong-thang-tia-doan-thang/ Các dạng bài tập liên quan tới: Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia và trung điểm đoạn thẳng. Dạng 1: […]