Hình học 11

Kiến thức bài giảng lý thuyết Hình học 11. Bài tập Hình học 11 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Hình học 11.

Cách chứng minh 2 đường thẳng song song trong không gian

Phương pháp chứng minh 2 đường thẳng song song trong không gian bằng 3 cách. Áp dụng vào giải bài tập chứng minh hai đường thẳng song song. *Định nghĩa: Hai đường thẳng song song nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung. Cách chứng minh hai đường thẳng song song Các em có […]

Bài tập chứng minh hai mặt phẳng song song

Cách chứng minh 2 mặt phẳng song song như nào? Bài tập chứng minh 2 mặt phẳng song song. Phương pháp:  Để chứng minh hai mặt phẳng song song trong không gian ta chứng minh mặt phẳng này chứa hai đường thẳng cắt nhau lần lượt song song với hai đường thẳng trong mặt phẳng […]

Bài tập tìm giao tuyến của hai mặt phẳng

Để tìm giao tuyến của hai mặt phẳng trong không gian ta làm như sau: – Bước 1: Tìm một điểm chung của hai mặt phẳng. – Bước 2: Áp dụng định lí về giao tuyến để tìm phương của giao tuyến. Giao tuyến sẽ là đường thẳng qua điểm chung và song song với […]

Bài tập chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian lớp 11

Để chứng minh 2 đường thẳng song song trong không gian ta có thể sử dụng một trong các cách sau: – Cách 1: Chứng minh 2 đường thẳng đó đồng phẳng, rồi áp dụng phương pháp chứng minh song song trong hình học phẳng (như tính chất đường trung bình, định lí Talét đảo, […]

Bài tập Phép biến hình và phép tịnh tiến – Hình học 11

Khái niệm, bài tập trắc nghiệm phép biến hình, phép tịnh tiến trong mặt phẳng thuộc chương 1 – Hình học lớp 11. A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. PHÉP BIẾN HÌNH Định nghĩa: Quy tắc tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm duy nhất M’ của mặt phẳng đó được […]

Cách chứng minh 2 mặt phẳng song song – Toán 11

Để nắm được các Cách chứng minh 2 mặt phẳng song song trong không gian các em cần xem qua những ví dụ và bài tập dưới đây. Trước tiên chúng ta nhắc lại khái niệm về 2 mặt phẳng song song trong không gian trong chương trình Toán lớp 11. Định nghĩa: Hai mặt […]

Khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau trong không gian lớp 11

Khái niệm hai đường thẳng chéo nhau trong không gian, cách tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau lớp 11. Thế nào là 2 đường thẳng chéo nhau? chứng minh 2 đường thẳng chéo nhau trong không gian như nào? Định nghĩa hai đường thẳng chéo nhau? Hai đường thẳng chéo nhau trong […]