Hình học 10

Kiến thức bài giảng lý thuyết Hình học 10. Bài tập Hình học 10 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề. Đề cương ôn tập HK1, HK2 môn Hình học 10.

Công thức hệ thức lượng trong tam giác – Hình học 10

Các công thức hệ thức lượng trong tam giác mà học sinh lớp 10 phải nhớ là: định lí cosin, sin, độ dài trung tuyến, diện tích tam giác. Các công thức đều có sự đặc biệt nên tương đối dễ nhớ. Các em cần học thuộc thì mới áp dụng linh hoạt để làm […]

Giải bài toán cực trị bằng tích vô hướng của 2 vectơ

Phương pháp giải bài toán cực trị bằng tích vô hướng Sử dụng tích vô hướng biến đổi biểu thức cần tìm cực trị về biểu thức độ dài, ví dụ: , với c là hằng số và I cố định. Khi đó , đạt được khi MI=0 ⇔ M≡I. Ứng dụng tích vô hướng […]

Cách chứng minh 2 đường thẳng vuông góc bằng vectơ

Để chứng minh cho hai đường thẳng vuông góc bằng vectơ, chúng ta chứng minh tích vô hướng của chúng bằng 0. Tức là: Xét ví dụ có lời giải dưới đây. Ứng dụng vectơ chứng minh vuông góc Bài toán: Trong đường tròn C(O; R) cho hai dây cung AA’, BB’ vuông góc với […]

Cách chứng minh 3 điểm thẳng hàng bằng vectơ

Lên lớp 10 các em được học các quy tắc về vectơ, và vectơ tỏ ra khá hữu dụng để chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Ba điểm thẳng hàng là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Trong vectơ, 3 điểm thẳng hàng ⇔ kR. Sử dụng vectơ chứng minh 3 điểm thẳng […]

Trục tọa độ, Hệ trục tọa độ vectơ

Trục tọa độ – Định nghĩa: Trục tọa độ là một đường thẳng trên đó đã xác định một điểm gốc O và một vectơ đơn vị có độ dài bằng 1. – Tọa độ của vectơ và của điểm trên trục: Cho vectơ  ; a được gọi là tọa độ của vectơ trên trục […]