Tin tức

Cập nhật thông tin tuyển sinh và tin tức giáo dục trong nước và quốc tế: các kỳ thi, tuyển sinh vào cấp 2, cấp 3, đại học, du học.

Những Định lý Hình học nổi tiếng

Đường thẳng Euler (Ơ le), đường thẳng Simmon, đường thẳng Steiner, đường tròn Euler, điểm Miquel, đường tròn Miquel…là những định lí hình học nổi tiếng. Và các định lý: Định lý Miquel, Định lý Lyness, Định lý Lyness mở rộng (bổ đề Sawayama), Định lý Ptolemy cho tứ giác nội tiếp, Định lý Ptolemy […]

Đáp án chính thức đề thi Toán vào lớp 10 Hà Nội 2020

Đã có đáp án chính thức đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 của Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội. Các em có thể xem lại đề thi vào 10 Hà Nội môn Toán ở link này: https://giasutienbo.com/de-thi-vao-10-mon-toan-tp-ha-noi-2020-2021/ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội […]