Kiến thức Tiểu học

Kiến thức Tiểu học (cấp 1) chương trình lớp 1, 2, 3, 4, 5 cơ bản và nâng cao. Đề cương học kì, nội dung ôn tập các môn học bậc tiểu học.

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23

Đây là bài thứ 23 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 23 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 3/8 dm3= ……………….cm3   2 7,3m3 = ……………….dm3   3 82m3m3 2dm3dm3 = ……………… dm3   4 Điền dấu < ; > ; = thích hợp : 6m3 2dm3……6,2m3   5 Có hai khối gỗ hình hộp chữ nhật có tổng thể tích là 345cm3 .Thể tích […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22

Đây là bài thứ 22 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 22 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh dài 5cm là … cm2 2 Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh dài 5cm là … cm2 3 Người ta gò một cái thùng hình lập phương không có […]

Phiếu bài tập Toán lớp 4 – Tuần 22

Đây là bài thứ 22 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 4

Phiếu bài tập cuối tuần 22 môn Toán lớp 4: Luyện tập chung. So sánh hai phân số cùng mẫu số. So sánh hai phân số khác mẫu số. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TOÁN 4 -TUẦN 22 dưới đây:

Phiếu bài tập Toán lớp 3 – Tuần 23

Đây là bài thứ 23 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 3

Phiếu bài tập tuần 23 môn Toán lớp 3: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số, Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số. * Download (click vào để tải về): PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 23 – TOÁN 3 dưới đây:

Các dạng Toán tỉ số phần trăm – Toán lớp 5

Dạng 1: Bài toán về cộng, trừ, nhân, chia tỉ số phần trăm Các bài toán về cộng, trừ, nhân, chia tỉ số phần trăm giáo viên hướng dẫn học sinh cách thực hiện như đối với các số tự nhiên rồi viết thêm ký hiệu phần trăm vào bên phải kết quả tìm được. […]