Kiến thức THPT

Kiến thức Trung học Phổ thông (cấp 3) chương trình lớp 10, 11, 12. Đề cương học kì, nội dung ôn tập các môn học Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sử, Địa.

Bài kiểm tra HSG Toán 10 trường THTP chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yến 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 5 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 10

Bài kiểm tra học sinh giỏi cấp trường lớp 10 THTP năm học 2020-2021, môn Toán, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yến. Ngày thi 22/01/2021. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.