toán 7

Cách chứng minh đường trung tuyến trong tam giác

Định nghĩa Đường trung tuyến của một tam giác là một đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác tới trung điểm của cạnh đối diện. Các định lý Định lý 1: Ba đường trung tuyến của một tam giác cùng đồng quy tại một điểm, điểm này được gọi là trọng tâm của tam giác. […]

Tìm thành phần chưa biết của tỉ lệ thức (dãy tỉ số bằng nhau)

Hướng dẫn học sinh lớp 7 làm dạng toán Tìm thành phần chưa biết của tỉ lệ thức ( hoặc dãy tỉ số bằng nhau). Để làm được dạng toán này trước hết các em cần nắm vững định nghĩa, tính chất của tỷ lệ thức, tính chất của dãy tỷ lệ thức bằng nhau. […]

Dấu hiệu, Tần số, Tần suất, Số trung bình cộng, Vẽ biểu đồ

1. Dấu hiệu Số liệu thống kê là các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu. Ví dụ 1: Số cân nặng (tính tròn đến kg) của 20 học sinh ghi lại như sau: 28 35 29 37 30 35 […]