toán 3

Các bài toán về gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần – Toán lớp 3

Bài 1: Dũng có 16 viên bi, Toàn có số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi. Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg đường, ngày thứ hai bán được số đường giảm đi 3 lần so với ngày thứ […]

33 bài tập tính chu vi, diện tích hình vuông và hình chữ nhật – Toán lớp 3

Ôn tập các công thức tính chu vi, diện tích của hình vuông và hình chữ nhật qua 33 bài tập cơ bản và nâng cao dành cho học sinh lớp 3. Nhắc lại kiến thức cần nhớ để áp dụng vào giải toán: 1. Hình vuông Diện tích hình vuông: S = a x […]