tỉnh Bắc Ninh

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Bắc Ninh 2016-2017

Đây là bài thứ 25 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của hai biện pháp tu từ tiêu […]

Đề thi HSG Toán lớp 8 tỉnh Bắc Ninh 2018-2019 có đáp án

Đây là bài thứ 26 of 35 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 8, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2018-2019. Thời gian 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Có đáp án, lời giải chi tiết.