tỉnh Bắc Ninh

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Bắc Ninh 2016-2017

Đây là bài thứ 28 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của hai biện pháp tu từ tiêu […]