quận Hà Đông

Đề thi HK1 Toán lớp 9 quận Hà Đông 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán 9 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 5 bài. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hà Đông năm 2020-2021

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 8 quận Hà Đông 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 quận Hà Đông năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 05/11/2020. Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hình thức kiểm tra Tự luận. Gồm 5 […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 quận Hà Đông 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 quận Hà Đông năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 05/11/2020. Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 quận Hà Đông 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 quận Hà Đông năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 05/11/2020. Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 9 quận Hà Đông 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 quận Hà Đông năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 05/11/2020. Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 5 […]

Đề thi HSG Toán lớp 9 quận Hà Đông 2020-2021

Đây là bài thứ 49 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 9 quận Hà Đông năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.