phiếu bài tập toán 5

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 23

Đây là bài thứ 23 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 23 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 3/8 dm3= ……………….cm3   2 7,3m3 = ……………….dm3   3 82m3m3 2dm3dm3 = ……………… dm3   4 Điền dấu < ; > ; = thích hợp : 6m3 2dm3……6,2m3   5 Có hai khối gỗ hình hộp chữ nhật có tổng thể tích là 345cm3 .Thể tích […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 22

Đây là bài thứ 22 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 22 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh dài 5cm là … cm2 2 Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh dài 5cm là … cm2 3 Người ta gò một cái thùng hình lập phương không có […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 21

Đây là bài thứ 21 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 21 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 Hình hộp chữ nhật có ……….. đỉnh.   2 Hình hộp chữ nhật có ……….. cạnh.   3 Người ta thuê sơn tường xung quanh và trần một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 20

Đây là bài thứ 20 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 20 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 Đường kính của một hình tròn gấp …. lần bán kính của nó.   2 Bán kính một hình tròn gấp lên 3 lần thì chu vi hình tròn đó gấp lên ……….. lần.   3 Bán kính một hình tròn gấp lên […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 19

Đây là bài thứ 19 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 19 môn Toán lớp 5. Bài 1: Tính diện tích hình thang có : a) Độ dài hai đáy lần lượt là 15cm và 19cm, chiều cao 14cm. b) Độ dài hai đáy lần lượt là 7,5dm và 10,9dm, chiều cao 6,3dm. Bài giải Bài 2: Đúng ghi Đ, Sai ghi […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 18

Đây là bài thứ 18 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 18 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 Một tam giác có ……. đường cao.   2 Tam giác ABC có đáy BC = 45cm; đường cao AH = 28cm. Như vậy, diện tích tam giác ABC là………… cm2.   3 Tam giác MNP có đáy MN = 24cm và […]

Phiếu bài tập Toán lớp 5 – Tuần 14

Đây là bài thứ 14 of 23 trong chuyên đề Bài tập tuần Toán 5

Phiếu bài tập tuần 14 môn Toán lớp 5. Bài Đề Đáp số 1 58,2 : 1,5 = ….   2 Trung bình cộng của 34,5; 27,9; 491,8 và 132,8 là………….   3 Tính: 356 : 3560 = ……..   4 Thương và hiệu của hai số đều bằng 0,6. Như vây,số lớn là …………. […]