đề thi hsg văn 9

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Hà Tĩnh 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Hà Tĩnh, phần thi cá nhân, thời gian làm bài 120 phút, năm học 2020-2021. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1 (8 điểm) Chúng ta đang đấu tranh cho thế giới hôm nay Thế giới đang bị thương, bị […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Ngữ Văn. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Ngày thi […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Nghệ An năm 2016-2017

Đây là bài thứ 31 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Bảng A Câu 1: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu: Người Nhật Bản […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Long An 2014-2015

Đây là bài thứ 24 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Long An, năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Đọc kĩ đoạn văn sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:  […] Trong […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Long An 2016-2017

Đây là bài thứ 30 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Long An, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Đọc hiểu 1. Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu bên dưới Thuyền […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đây là bài thứ 29 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Bài hát Một đời người, một rừng cây  của nhạc sĩ Trần Long Ẩn có […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Bắc Ninh 2016-2017

Đây là bài thứ 28 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của hai biện pháp tu từ tiêu […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Long An 2015-2016

Đây là bài thứ 27 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Long An, năm học 2015-2016 . Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Đọc hiểu 1. Đọc hai đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Nghệ An năm 2015-2016

Đây là bài thứ 26 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An, năm học 2015-2016. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Bảng A Câu 1: Cho đoạn văn bản sau: … Nắng bây giờ bắt đầu len tớí, […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Thanh Hóa 2013-2014

Đây là bài thứ 25 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thanh Hóa, năm học 2013-2014. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Xác định và phân tích hiệu quả nghệ thuật của các biện pháp tu từ […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Long An 2013-2014

Đây là bài thứ 23 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Long An, năm học 2013-2014. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Chỉ ra những nét chung và riêng của hình ảnh “trăng” (vầng trăng, ánh trăng) […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Long An 2012-2013

Đây là bài thứ 22 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Long An, năm học 2012-2013. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 12 dòng) theo cấu trúc tổng –phân –hợp, nêu lên […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Long An 2011-2012

Đây là bài thứ 21 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Long An, năm học 2011-2012. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Cho đoạn văn sau:        Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 tỉnh Long An 2010-2011

Đây là bài thứ 20 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 cấp tỉnh, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Long An, năm học 2010-2011. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi dưới đây: “Vân xem […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 trường THCS Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh 2016-2017

Đây là bài thứ 19 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Phan Bội Châu, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Đọc đoạn văn sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới: “Ông Hai vẫn trằn […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 huyện Thanh Thủy 2016-2017

Đây là bài thứ 18 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Câu 1: Phải chăng chỉ có những điều ngọt ngào mới làm nên yêu thương? Em hãy viết một bài văn ngắn, […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 huyện Tĩnh Gia 2016-2017

Đây là bài thứ 17 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Xác định và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau: “Ôi, đảo Sinh Tồn, […]

Đề thi HSG Ngữ văn 9 huyện Phúc Yên 2016-2017

Đây là bài thứ 16 of 31 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9, huyện Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài: 150 phút. Hình thức thi Tự luận gồm 3 câu. Câu 1: Tìm và phân tích giá trị của các biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau: “Nắng vào quả cam, […]