đề thi hsg toán 8

Đề thi Olympic Toán 8 huyện Quốc Oai 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 5 of 78 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi Olympic môn Toán lớp 8 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi Tự luận gồm 6 bài. Đáp án Đề thi Olympic Toán lớp 8 huyện Quốc Oai năm học 2020-2021

Đề thi HSG Toán lớp 8 THCS Trung Nguyên, huyện Yên Lạc 2020-2021

Đây là bài thứ 19 of 78 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 8 THCS Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 30 tháng 3 năm 2021. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.