đề thi hsg toán 6

Đề thi HSG Toán lớp 6 thành phố Bắc Giang 2018 – 2019

Đây là bài thứ 20 of 27 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi học sinh giỏi Toán 6 cấp thành phố, phòng giáo dục và đào tạo thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang năm học 2018 – 2019. Ngày thi 07 tháng 4 năm 2019. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Toán lớp 6 THCS Nguyễn Trãi – Quảng Ngãi 2018-2019 có đáp án

Đây là bài thứ 3 of 27 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 6, trường THCS Nguyễn Trãi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2018-2019. Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 18/04/2019. 

500 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 từ internet

Đây là bài thứ 4 of 27 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Chia sẻ file word 500 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 từ internet. Người tổng hợp, sưu tầm: Hồ Khắc Vũ. Lời nói đầu Với mong muốn tìm tòi, sưu tầm và tập hợp tất cả các đề Toán lớp 6 của kỳ thi Học sinh giỏi các cấp để các anh […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 THCS Nông Trang 2014-2015

Đây là bài thứ 27 of 27 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề khảo sát môn Toán lớp 6 chọn học sinh giỏi cấp thành phố, trường THCS Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ năm học 2014-2015. Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề). Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện phép tính. a)  b) M = Bài 2 (2,5 […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Hoằng Hóa năm 2014-2015

Đây là bài thứ 26 of 27 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi HSG Toán 6 cấp huyện, phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa năm học 2014-2015. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2014-2015. Bài 1 (4,5 điểm) Tính giá trị các biểu thức […]

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 huyện Tân Yên 2016 – 2017

Đây là bài thứ 25 of 27 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 6

Đề thi HSG Toán 6 cấp huyện, phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang năm học 2016 – 2017. Ngày thi 16 tháng 4 năm 2017. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện năm học 2016 – […]