đề thi hsg hóa

Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Vinh, Nghệ An 2020-2021 lần 2

Đây là bài thứ 1 of 30 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 lần 2, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 […]

Đề thi chọn HSG Hóa học lớp 12 tỉnh Thừa Thiên Huế 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 6 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 12

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020-2021. Thời gian: 180 phút (không kể thời giao đề). Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 12 THPT. Môn Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 7 câu.

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Phong Điền 2020-2021

Đây là bài thứ 6 of 30 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi huyện cấp THCS môn Hóa học lớp 9 huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề. Khóa ngày 16 tháng 12 năm 2020. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. 17

Đề thi HSG Hóa học 9 quận Thốt Nốt 2020-2021

Đây là bài thứ 29 of 30 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp THCS môn Hóa học lớp 9 quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề. Khóa ngày 16 tháng 12 năm 2020. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu.