đề thi hsg hóa

Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Vinh, Nghệ An 2020-2021 lần 2

Đây là bài thứ 6 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp 9 lần 2, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 […]

18 Đề thi học sinh giỏi Hóa học 9 cấp huyện

Đây là bài thứ 20 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi Hóa học lớp 9 cấp huyện bao gồm 18 đề thi HSG cấp huyện môn Hóa học lớp 9 của các huyện trong những năm gần đây. Đề số 1 Câu hỏi tự luận. Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol một axit hữu cơ A mạch hở được […]