đề thi hsg hóa 9

Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 […]

Đề thi HSG Hóa học 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài. Ngày thi […]

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Di Linh, Lâm Đồng 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Khóa ngày 07 tháng 01 năm 2021. Kỳ thi HSG vòng huyện năm học 2020-2021. Hình thức thi tự luận, gồm 9 câu.

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Phong Điền 2020-2021

Đây là bài thứ 5 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi huyện cấp THCS môn Hóa học lớp 9 huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề. Khóa ngày 16 tháng 12 năm 2020. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. 17

Đề thi HSG Hóa học 9 quận Thốt Nốt 2020-2021

Đây là bài thứ 28 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp THCS môn Hóa học lớp 9 quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề. Khóa ngày 16 tháng 12 năm 2020. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu.

Đề thi HSG Hóa học 9 quận Cầu Giấy 2020-2021

Đây là bài thứ 7 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp môn Hóa học lớp 9 quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi HSG Hóa học 9 quận Cầu Giấy vòng 2. Hình thức thi tự luận gồm 4 câu.

Đề thi HSG Hóa học 9 huyện Vũng Liêm 2020-2021

Đây là bài thứ 8 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi huyện cấp THCS môn Hóa học lớp 9 huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút, không kể thời gian giao đề. Hình thức thi Tự luận gồm 6 câu.