đề thi hsg địa lý 9

Đề thi HSG Địa lý 9 huyện Xuân Lộc, Đồng Nai 2020-2021

Đây là bài thứ 11 of 33 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian phát đề). Ngày thi 28/01/2021. Hình thức thi Tự luận gồm 4 câu. Đề thi số 1: Đề thi số 2:

Đề thi HSG Địa lý lớp 9 huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang 2020-2021

Đây là bài thứ 17 of 33 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Địa Lý 9. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Địa lý lớp 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 18 of 33 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lý 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Địa lí. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Ngày thi […]