đề thi hk1 toán 12

Đề thi HK1 Toán 12 tỉnh Thái Bình 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 12 tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, mã đề 101. Có đáp án. Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 12. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm, gồm 50 câu.

Đề thi HK1 Toán 12 THPT Lương Phú, Thái Nguyên 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 12 trường THPT Lương Phú, tỉnh Thái Nguyên, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, mã đề 151. Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 12. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Có lời giải và đáp […]

Đề thi HK1 Toán 12 THPT Kiến Thụy, Hải Phòng 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 12 trường THPT Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, mã đề 101. Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 12. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Có lời giải và […]

Đề thi HK1 Toán 12 THPT Lương Đắc Bằng, Thanh Hóa 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 12 trường THPT Lương Đắc Bằng, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, mã đề 176. Có đáp án. Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 12. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm, gồm 50 câu.

Đề thi HK1 Toán 12 THPT Việt Đức, Hà Nội 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm, gồm 50 câu, mã đề 002.

Đề thi HK1 Toán 12 tỉnh Thừa Thiên Huế 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 tỉnh Thừa Thiên Huế, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Mã đề 485.

Đề thi HK1 Toán 12 thành phố Cần Thơ 2020-2021

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 12 thành phố Cần Thơ, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, không kể phát đề. Có đáp án. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm gồm 50 câu. Mã đề 101.