đề thi hk1 toán 10

Đề thi HK1 Toán 10 THPT Kiến Thụy, Hải Phòng 2020-2021 có đáp án

Đề thi học kì 1 Toán lớp 10 trường THPT Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, mã đề 114. Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2020-2021. Môn Toán 10. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận. Có lời giải và đáp án.

Đề thi HK1 Toán 10 tỉnh Bạc Liêu 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 10 tỉnh Bạc Liêu, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề. Có đáp án. Ngày thi 31/12/2020. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi HK1 Toán 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề. Có đáp án. Đề khảo sát chất lượng học kì 1 năm học 2020-2021 môn Toán lớp 10. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi HK1 Toán 10 THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Quý Đôn. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi HK1 Toán 10 THPT Quang Trung, Hà Nội 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 10 trường THPT Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Quang Trung. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận.

Cập nhật đề thi HK1 môn Toán lớp 10 năm học 2020-2021

Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 các trường THPT tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành năm học 2020-2021. Update (cập nhật) liên tục đề kiểm tra HK1 Toán 10 mới nhất:

Đề thi HK1 Toán 10 THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Tất Thành, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Tất Thành. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi HK1 Toán 10 THPT Đống Đa, Hà Nội 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 Toán lớp 10 trường THPT Đống Đa, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Đề kiểm tra đánh giá học kì 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Đống Đa. Hình thức kiểm tra: tự luận gồm 4 câu.