đề kiểm tra học kì 1

Đề thi hk1, đề kiểm tra hk1, đề thi học kì 1, đề kiểm tra học kì 1 các môn học trong chương trình lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Các môn: Toán, Tiếng Việt, Vật Lý, Hóa học, Ngữ Văn, tiếng Anh, Sinh học, Địa lý, Lịch sử.

Lý thuyết Toán 6 học kì 1: Số học và Hình học

Tóm tắt kiến thức lý thuyết Toán lớp 6 học kì 1 phần Số học 6 và Hình học 6 giúp các em ôn tập môn Toán 6 dễ dàng hơn. – Lý thuyết Số học 6 học kì I bao gồm: + Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Tập […]

Đề thi HK1 Hóa học 12 tỉnh Thái Bình 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Hóa học lớp 12 THPT tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm, gồm 40 câu, mã đề 202.

Đề thi HK1 Vật lý 12 tỉnh Thái Bình 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Vật lý lớp 12 THPT tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian phát đề. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm, gồm 40 câu. mã đề 202.

Tổng hợp đề thi HK1 môn Ngữ Văn 9 năm 2020-2021

Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 9 các trường THCS tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành năm học 2020-2021. Update (cập nhật) liên tục đề kiểm tra HK1 Ngữ Văn 9 mới nhất:

Tổng hợp đề thi HK1 môn Ngữ Văn 8 năm 2020-2021

Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 các trường THCS tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành năm học 2020-2021. Update (cập nhật) liên tục đề kiểm tra HK1 Ngữ Văn 8 mới nhất:

Tổng hợp đề thi HK1 môn Ngữ Văn 7 năm 2020-2021

Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 các trường THCS tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành năm học 2020-2021. Update (cập nhật) liên tục đề kiểm tra HK1 Ngữ Văn 7 mới nhất:

Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 huyện Thái Thụy, Thái Bình 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra tự luận. Gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Ngữ […]

Đề thi HK1 Toán 9 tỉnh Thái Bình 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 9 tỉnh Thái Bình năm học 2020-2021. Thời gian 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra tự luận gồm 5 bài.   Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 9 tỉnh Thái Bình năm 2020-2021