đề kiểm tra hk1 toán 9

Tổng hợp các đề bài kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 9 của các trường THCS tại các quận huyện thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, tỉnh thành trên cả nước.

Đề thi HK1 Toán 9 tỉnh Thái Bình 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 9 tỉnh Thái Bình năm học 2020-2021. Thời gian 120 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra tự luận gồm 5 bài.   Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán 9 tỉnh Thái Bình năm 2020-2021

Đề thi HK1 Toán lớp 9 thành phố Thái Nguyên 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 9 thành phố Thái Nguyên, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và Tự luận. Đáp án Đề kiểm tra HK1 Toán lớp 9 thành phố Thái Nguyên năm 2020-2021

Đề thi HK1 Toán lớp 9 thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp 2020-2021

Đề thi khảo sát chất lượng học kì 1 môn Toán 9 thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Ngày kiểm tra 06/01/2021. Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 5 câu.