đề kiểm tra hk1 ngữ văn 7

Tổng hợp đề thi HK1 môn Ngữ Văn 7 năm 2020-2021

Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 các trường THCS tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành năm học 2020-2021. Update (cập nhật) liên tục đề kiểm tra HK1 Ngữ Văn 7 mới nhất:

Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 huyện Thái Thụy, Thái Bình 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra tự luận. Gồm 2 phần Đọc hiểu và Làm văn. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Ngữ […]

Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 huyện Cẩm Giàng, Hải Dương 2020-2021

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra tự luận.

Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 huyện Hương Trà, Huế 2020-2021

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra tự luận.

Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 quận Tân Bình 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 2 phần Đọc hiểu và Tạo lập văn bản.

Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 2 phần Đọc hiểu và Tạo lập văn bản.

Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 thành phố Thuận An, Bình Dương 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 2 phần Đọc hiểu và Tập làm văn.

Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 THCS Lương Thế Vinh, Hà Nội 2020-2021

Đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 trường THCS & THPT Lương Thế Vinh, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra: Tự luận.

Đề thi HK1 Ngữ Văn 7 thành phố Dĩ An, Bình Dương 2020-2021

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 7 thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra: Tự luận gồm 2 phần Đọc hiểu văn bản và Tập làm văn.