đề kiểm tra giữa học kì

Đề kiểm tra giữa học kì 1, đề kiểm tra giữa hk1 các môn học trong chương trình lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Trần Cao Vân 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Trần Cao Vân, thành phố Huế, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 5 bài.

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Ngữ Văn 8 THCS Tam Hưng, Thanh Oai 2016-2017

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8, trường THCS Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2016-2017. Hình thức kiểm tra Tự luận. Câu 1: Đọc đoạn văn sau : “Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm […]

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Nguyễn Bá Loan 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Nguyễn Bá Loan, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 2 phần Đại số 9 và Hình học 9.

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Sơn Đông 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 5 bài.

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THCS Sơn Đông 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 5 bài.