đề kiểm tra giữa hk1 toán 9

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Trần Cao Vân 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Trần Cao Vân, thành phố Huế, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 5 bài.

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Nguyễn Bá Loan 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Nguyễn Bá Loan, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 2 phần Đại số 9 và Hình học 9.

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Sơn Đông 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 5 bài.

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Trần Đăng Ninh – Hà Đông 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Trần Đăng Ninh, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 5 bài.

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Lê Tấn Bê 2020-2021

Đề kiểm tra môn Toán lớp 9 giữa học kì 1 trường THCS Lê Tấn Bê, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 7 câu.

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 9 THCS Quang Trung 2020-2021

Đề kiểm tra môn Toán lớp 9 giữa học kì 1 trường THCS Quang Trung, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 7 bài. Đề A Đề B