đề kiểm tra giữa hk1 toán 8

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THCS Sơn Đông 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 5 bài.

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THCS Anh Sơn 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THCS Thanh Quan 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Thanh Quan, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Ngày kiểm tra 13/11/2020. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 4 bài.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 8 THCS Lương Thế Vinh – Nam Định 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2020-2021 trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Nam Định. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 8 THCS Hàn Thuyên 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 năm học 2020-2021 trường THCS Hàn Thuyên, thành phố Nam Định. Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 môn Toán 8 THCS Lê Tấn Bê 2020-2021

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 giữa học kì 1 trường THCS Lê Tấn Bê, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 8 bài.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 8 THCS Minh Đức 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Minh Đức, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 4 câu.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 8 THCS Phương Trung 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 8 trường THCS Phương Trung, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 5 bài.