đề kiểm tra giữa hk1 toán 7

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 huyện Trực Ninh 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021.Thời gian làm bài 90 phút. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 huyện Xuân Trường 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021.Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 quận Hà Đông 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 quận Hà Đông năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 60 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 05/11/2020. Phòng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự […]

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 7 THCS Trịnh Hoài Đức 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm học 2020-2021 trường THCS Trịnh Hoài Đức, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức kiểm tra: Tự luận. Gồm 6 bài.