đề kiểm tra giữa hk1 toán 6

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Thị trấn Ninh Giang 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 5 câu.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Bình Chuẩn 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề). Hình thức kiểm tra Tự luận gồm 5 câu.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Lương Thế Vinh – Nam Định 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2020-2021 trường THCS Lương Thế Vinh, thành phố Nam Định. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Phùng Chí Kiên 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2020-2021 trường THCS Phùng Chí Kiên, thành phố Nam Định. Thời gian làm bài 75 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Hàn Thuyên – Nam Định 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2020-2021 trường THCS Hàn Thuyên, thành phố Nam Định. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Hoàng Văn Thụ – Nam Định 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2020-2021 trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 – CLC trường THCS Cầu Giấy 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 lớp CLC, trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Đề số 1. Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Mỹ Đình 1 năm 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 huyện Xuân Trường 2020-2021

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021.Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề). Hình thức kiểm tra Trắc nghiệm và Tự luận.