đề kiểm tra 1 tiết

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 8 chương III trường THCS Thanh Lương có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 8 chương 3 trường THCS Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra Tự luận. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 8

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 8 chương I trường THCS Đoàn Thị Điểm 2016 – 2017

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 8 chương I trường THCS Đoàn Thị Điểm, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra Tự luận. (Chú ý: Học sinh không được sử dụng máy tính. GV không giải thích gì thêm và thu lại đề sau khi kiểm […]

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 8 chương I trường THCS Hoàng Hoa Thám

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 8 chương I trường THCS Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra Tự luận. I. Trắc nghiệm (2 điểm) Câu 1: Cho  vuông tại A, trung tuyến AM = 6cm. Độ dài cạnh BC […]

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 8 chương I trường THCS Mai Động 2016 – 2017

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 8 chương I trường THCS Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra Tự luận. I. TRẮC NGHIỆM: (2đ) Bài 1. (1đ) Điền đơn thức hoặc đa thức vào chỗ trống (….) để được khẳng định […]

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 9 chương III

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 9 chương 3 Bài 1 (3,5 điểm): Giải các hệ phương trình: a) b) c) Bài 2 (3 điểm): Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 12 giờ đầy bể. Nếu hai vòi […]

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 9 chương I trường THCS Giảng Võ

Đề kiểm tra 1 tiết môn Đại số 9 chương I trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Thời gian làm bài 45 phút. Hình thức kiểm tra Tự luận. Bài 1 : (3,0 điểm) thu gọn các biểu thức sau : a) b) c) Bài 2 : (3,0 điểm) Giải […]