đề khảo sát đầu năm

Đề KSCL đầu năm học môn Toán lớp 3 năm 2020-2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 3 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 20 phút. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và tự luận. Đề số 1 Bài 1: Viết số gồm: a. 5 trăm, 7 chục và 5 đơn vị:………………………………. b. 3 đơn […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Tiếng Việt lớp 5 năm 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Tiếng Việt lớp 5 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Cấu trúc đề KSCL đầu năm lớp 5 môn Tiếng Việt gồm 2 phần Đọc hiểu và Kiểm tra viết. Đề số 1 I. ĐỌC HIỂU – ĐỌC […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 5 năm 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học môn Toán lớp 5 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 Đáp án đề khảo sát […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 6

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 số 6 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Tự luận gồm 6 bài. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 6 […]

Đề KSCL đầu năm Toán lớp 4 nâng cao số 2 năm 2020-2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 nâng cao số 2 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề dành cho học sinh khá giỏi. Đề khảo sát chất lượng đầu năm […]

Đề KSCL đầu năm Toán lớp 4 nâng cao số 1 năm 2020-2021

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 nâng cao số 1 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm học: Tự luận gồm 6 câu. Đề dành cho học sinh khá giỏi. Đề khảo sát chất lượng đầu […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 5

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 số 5 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 5 […]

Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 4 năm 2020-2021 số 4

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 số 4 năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 40 phút. Có đáp án. Hình thức kiểm tra KSCL đầu năm: Trắc nghiệm và Tự luận. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 4 […]