đề cương hk1

Đề cương ôn tập HK1 Hóa học 11

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2020 – 2021 gồm kiến thức Hóa học 11 với các phần quan trọng ôn thi HK1. Các chương: Phần I: Axít, bazơ và muối Phần II: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Phần III: Tính […]

Đề cương ôn tập HK1 Hóa học 12 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2020 – 2021 gồm kiến thức Hóa học 12 với các phần quan trọng ôn thi HK1. Các chương: Chương I: Este – lipit – xà phòng Chương II: Cacbohidrat Chương III: Amin – amino axit- protein Chương IV: Polime và vật […]

Đề cương ôn tập HK1 Ngữ Văn 12 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 12 năm 2020 – 2021 gồm kiến thức Ngữ Văn 12 với các phần quan trọng ôn thi HK1. Các phần: Đọc hiểu, nghị luận văn học, tác phẩm văn học. Tài liệu giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi, chuẩn bị […]

Đề cương ôn tập HK1 Ngữ Văn 11 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 11 năm 2020 – 2021 gồm kiến thức Ngữ Văn 11 với các phần quan trọng ôn thi HK1. Tài liệu giúp các em học sinh lớp 11 ôn thi, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối học kì 1 môn Ngữ Văn […]

Đề cương ôn tập HK1 Ngữ Văn 10 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 10 năm 2020 – 2021 gồm kiến thức Ngữ Văn 10 với các phần quan trọng ôn thi HK1. Tài liệu giúp các em học sinh lớp 10 ôn thi, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối học kì 1 môn Ngữ Văn […]

Đề cương ôn tập HK1 Vật lý 12 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2020 – 2021 gồm kiến thức trọng tâm Vật lí 12 HK1, các câu hỏi trắc nghiệm. Tài liệu giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối học kì 1 môn Vật lý […]

Đề cương ôn tập HK1 Lịch sử 12 năm 2020 – 2021

Đề cương ôn thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2020 – 2021 gồm kiến thức trọng tâm Lịch sử 12 HK1, các câu hỏi tự luận, trắc nghiệm có đáp án. Tài liệu giúp các em học sinh lớp 12 ôn thi, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra cuối học […]