Sách lớp 9

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Hình học 9

Đây là bài thứ 6 of 14 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Hình học 9 là tài liệu học tập dành cho học sinh và giáo viên bồi dưỡng nâng cao kiến thức môn Hình học 9. Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Hình học 9 – Trần Thị Vân Anh. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. […]

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 9

Đây là bài thứ 5 of 14 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 9 là tài liệu học tập dành cho học sinh và giáo viên bồi dưỡng nâng cao kiến thức môn Đại số 9. Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 9 – Trần Thị Vân Anh. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. […]

17 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 – Đặng Thành Nam

Đây là bài thứ 3 of 14 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

17 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 dành cho học sinh lớp 9 bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, ôn luyện vào 10 và chuyên Toán. Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán 9 gồm: – Chuyên đề 1: Đa thức – Chuyên đề 2: Luỹ thừa bậc n của một […]