Sách lớp 9

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 là cuốn sách giúp học sinh lớp 9 trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng học toán. Tác giả: Nguyễn Đức Tấn, Nguyễn Anh Hoàng, Nguyễn Đoàn Vũ. Nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Sách “Chuyên đề bồi dưỡng HSG […]

Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn Hóa học

Sách Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn Hóa học dành cho học sinh lớp 9 ôn thi vào lớp 10 THPT chuyên Anh. Các tác giả: Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Lễ, Vũ Minh Tiến, Vũ Quốc Trung. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cuốn Sách Ôn thi vào […]

Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn tiếng Anh

Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn tiếng Anh là cuốn sách dành cho học sinh lớp 9 ôn thi vào 10 THPT chuyên Anh. Các tác giả: Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Hữu Cương. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cuốn sách gồm 3 phần: – Phần 1: Hướng dẫn […]

Sách Tài liệu chuyên toán Hình Học 9

Đây là bài thứ 8 of 11 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Cuốn sách Tài liệu chuyên toán Hình Học 9 gồm 14 chuyên đề cơ bản và 3 chuyên đề nâng cao về Hình học lớp 9. Nội dung cuốn sách chia thành: 1) Chuyên đề cơ bản – Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông Các chuyên đề: Hệ thức về cạnh và […]

Sách Tài liệu chuyên toán Đại số 9

Đây là bài thứ 7 of 11 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Sách Tài liệu chuyên toán Đại số 9 gồm 17 chuyên đề cơ bản và 3 chuyên đề nâng cao. Sách dành cho học sinh ôn thi vào lớp 10 chuyên Toán. Nội dung cuốn sách chia thành: 1) Chuyên đề cơ bản – Chương 1: Căn thức Các chuyên đề: Căn bậc hai, căn […]

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Hình học 9

Đây là bài thứ 6 of 11 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Hình học 9 là tài liệu học tập dành cho học sinh và giáo viên bồi dưỡng nâng cao kiến thức môn Hình học 9. Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Hình học 9 – Trần Thị Vân Anh. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. […]

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 9

Đây là bài thứ 5 of 11 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 9

Sách Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 9 là tài liệu học tập dành cho học sinh và giáo viên bồi dưỡng nâng cao kiến thức môn Đại số 9. Bồi dưỡng học sinh giỏi toán Đại số 9 – Trần Thị Vân Anh. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. […]