Sách lớp 8

500 bài tập trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 8

Cuốn sách 500 bài tập trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn 8 tống hợp các kiến thức cơ bản của chương trình Ngữ văn lớp 8. Tác giả: Lê Thị Mỹ Trinh. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội. Nội dung cuốn sách là các câu hỏi lự luận và trắc nghiệm […]

Bài tập bổ trợ & nâng cao tiếng Anh 8 – Nguyễn Thị Chi

Bài tập bổ trợ & nâng cao tiếng Anh 8 theo chương trình tiếng Anh mới – Nguyễn Thị Chi (chủ biên), Nguyễn Hữu Cường. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài tập bổ trợ kiến thức tiếng Anh lớp 8 là cuốn sách bổ trợ kiến thức tiếng Anh cho học sinh lớp 8. […]

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8 – Bùi Văn Tuyên

Đây là bài thứ 3 of 3 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 8

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8, tác giả Bùi Văn Tuyên, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là cuốn sách dành cho học sinh lớp 8. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần Đại số 8 và Hình học 8: Phần Đại số 8: – Chương I: Phép nhân […]

Sách Nâng cao và phát triển Toán 8 – Vũ Hữu Bình

Đây là bài thứ 2 of 3 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 8

Sách Nâng cao và phát triển Toán 8 của tác giả Vũ Hữu Bình gồm 2 tập với các chuyên đề Toán nâng cao lớp 8. Sách dùng cho học sinh khá giỏi yêu thích môn Toán và giáo viên bộ môn Toán 8 có thêm tài liệu tham khảo dạy học. Cuốn sách gồm […]

Sách giáo khoa, sách bài tập, giáo án lớp 8

Tổng hợp Sách giáo khoa, sách bài tập, giáo án dành cho công tác giảng dạy lớp 8 gửi tới thầy cô và phụ huynh học sinh. Tất cả sách lớp 8 bao gồm sách giáo khoa, sách vở bài tập, sách tham khảo và giáo án giảng dạy các môn học: Toán, Ngữ Văn, […]