Sách lớp 7

Sách bồi dưỡng Toán 7 tập một – Vũ Hữu Bình

Đây là bài thứ 4 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 7

Sách bồi dưỡng Toán 7 tập một gồm hai phần Đại số 7 và Hình học 7 với các chương, mỗi chương là các chủ đề, kèm hướng dẫn giải, đáp số. Tác giả: Vũ Hữu Bình (chủ biên), Nguyễn Xuân Bình, Đàm Hữu Chiến. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7 – Bùi Văn Tuyên

Đây là bài thứ 3 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 7

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7, tác giả Bùi Văn Tuyên, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là cuốn sách dành cho học sinh lớp 7. Cuốn sách giúp học sinh nâng cao kiến thức môn Toán lớp 7 theo từng chuyên đề trọng tâm.