Sách lớp 6

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 6 – tập 2

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 6 – tập 2 là cuốn sách tóm tắt các kiến thức cơ bản, trọng tâm Toán lớp 6 học kì 2. Tiếp đó là các dạng bài tập với các ví dụ có lời giải, để các em học hỏi. Cuối cùng là […]

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 6 – tập 1

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải bài tập Toán 6 – tập 1 là cuốn sách tóm tắt các kiến thức cơ bản, trọng tâm Toán lớp 6 học kì 1. Tiếp đó là các dạng bài tập với các ví dụ có lời giải, để các em học hỏi. Cuối cùng là […]

Sách Tài liệu chuyên Toán THCS Toán 6 tập 2 Hình học – Vũ Hữu Bình

Sách Tài liệu chuyên Toán Trung học cơ sở Toán 6 tập 2: Hình học gồm 7 chuyên đề cơ bản và 2 chuyên đề nâng cao. Tác giả Vũ Hữu Bình, Đàm Hiếu Chiến – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nội dung Tài liệu chuyên Toán THCS Toán 6 tập 1 Hình […]

Sách Tài liệu chuyên Toán THCS Toán 6 tập 1 Số học – Vũ Hữu Bình

Sách Tài liệu chuyên Toán Trung học cơ sở Toán 6 tập 1: Số học gồm 13 chuyên đề cơ bản và 2 chuyên đề nâng cao. Tác giả Vũ Hữu Bình, Nguyễn Tam Sơn – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Nội dung Tài liệu chuyên Toán THCS Toán 6 tập 1 Số […]

Bài tập tiếng Anh 6 theo chương trình mới – Vũ Thị Phượng

Sách Bài tập tiếng Anh 6 theo chương trình mới được biên soạn dựa theo mô hình trường học mới tại việt nam (VNEN). Cuốn sách Bài tập tiếng Anh 6 theo chương trình mới – Vũ Thị Phượng được biên soạn dựa theo chương trình chuẩn và mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào […]

Bài tập tiếng Anh 6 – Lưu Hoằng Trí có đáp án

Sách Bài tập tiếng Anh 6 là một tài liệu tự học hữu ích, hỗ trợ tốt cho việc rèn luyện và nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh lớp 6. Sách gồm các phần: – Phần A: Phonetics (Ngữ âm) – Phần B: Vocabulary & Grammar (Từ vựng & Ngữ pháp) – […]

Để Đọc, Hiểu văn bản Ngữ văn 6 – Nguyễn Quang Trung

Để Đọc, Hiểu văn bản Ngữ văn 6 là cuốn sách nêu tóm tắt kiến thức Ngữ Văn 6 giúp học sinh lớp 6 học tốt môn Ngữ Văn. Cuốn sách chia thành các phần: Văn bản tự sự, văn bản trữ tình và văn bản nhật dụng. Cuối cùng là Gợi ý làm bài. […]