Những Định lý Hình học nổi tiếng

Đường thẳng Euler (Ơ le), đường thẳng Simmon, đường thẳng Steiner, đường tròn Euler, điểm Miquel, đường tròn Miquel…là những định lí hình học nổi tiếng.

Và các định lý:

Định lý Miquel, Định lý Lyness, Định lý Lyness mở rộng (bổ đề Sawayama), Định lý Ptolemy cho tứ giác nội tiếp, Định lý Ptolemy cho tứ giác bất kỳ, Định lý Brocard, Định lý con bướm với đường tròn, Định lý con bướm với cặp đường thẳng, Định lý Shooten, Hệ thức Van Aubel, Định lý Ce’va, Định lý Menelaus.

Dưới đây là các bài toán hình học gắn liền (chứng minh) các định lý, hệ thức trên.

Chú ý:

Nếu không download được tài liệu các bạn vui lòng tải trên máy tính hoặc comment bên dưới hoặc  liên hệ qua email giasutienbo.com@gmail.com. Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *