Vật lý 9

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Vật lý 9

Đề cương ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kì 1 môn Vật lý 9 với hai phần lý thuyết và bài tập. Câu hỏi lý thuyết ôn tập giữa HK1 Vật lý 9 có lời giải. Bài tập tự giải.

Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9 theo chuyên đề

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9 gồm các chuyên đề: cơ học, điện học, quang học, nhiệt học, chuyển động, áp suất, công suất. * Download (click vào để tải về) các chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Vật lý 9 dưới đây: 1) Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi […]