Hóa học 9

Bảng nhận biết các chất trong dung dịch, các khí vô cơ

Bảng nhận biết các chất có trong dung dịch, nhận biết các khí vô cơ. Dựa vào bảng này học sinh có thể nhận biết được các chất đã học. * Download (click vào để tải về): Bảng nhận biết các chất hóa học để in ra giấy học thuộc. Bảng nhận biết các chất […]

Cách nhận biết một số chất hóa học bằng thuốc thử – Hóa học 9

Để nhận biết được chất hóa học trong chương trình Hóa học 9 thì các em cần phải biết được thuốc thử và dấu hiệu (hiện tượng) xảy ra. Cụ thể về phương pháp nhận biết: – Nhận biết dung dịch axit: Dùng quỳ tím -> Chuyển sang màu đỏ – Nhận biết dung dịch […]