Địa lý 9

Đề cương ôn tập HK1 môn Địa lý lớp 9 năm 2020-2021 có đáp án

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Địa lý lớp 9 năm học 2020-2021 có đáp án, gợi ý giải. Giúp học sinh lớp 9 ôn thi HK1 môn Địa lí. Câu 1: Trình bày đặc điểm các dân tộc và sự phân bố các dân tộc của nước ta? Gợi ý: – Việt […]