Lớp 9

Tổng hợp kiến thức lớp 9 với lý thuyết, bài tập và đề thi: Toán 9, Ngữ Văn 9, tiếng Anh 9, Hóa học 9, Vật lý 9, Sinh học 9, Lịch sử 9, Địa lý 9, GDCD 9.

Đề thi HSG Toán 9 thành phố Buôn Ma Thuột 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 9 thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi THCS cấp thành phố, môn thi Toán lớp 9. Ngày thi 15/01/2021. Hình thức thi Tự luận […]

Đề thi HSG Hóa 9 thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 […]

Đề thi HSG Sinh học 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Sinh học. Hình thức thi Tự luận gồm 7 câu. Ngày thi […]

Đề thi HSG Giáo dục công dân 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán Giáo dục công dân 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Giáo dục công dân. Hình thức thi Tự luận gồm […]

Đề thi HSG Hóa học 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Hóa học. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài. Ngày thi […]

Đề thi HSG Vật lý 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Vật lý. Hình thức thi Tự luận gồm 6 bài. Ngày thi […]

Đề thi HSG Ngữ Văn 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 29 trong chuyên đề Đề thi HSG Ngữ Văn 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Ngữ Văn lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Ngữ Văn. Hình thức thi Tự luận gồm 2 câu. Ngày thi […]

Đề thi HSG Toán 9 thành phố Hà Nội 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 138 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 9

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 9 thành phố Hà Nội, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, môn thi Toán. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài. Ngày thi 13/01/2021.