Ngữ Văn 8

Đề cương ôn tập Ngữ văn 8 học kì 2 năm 2020-2021

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn 8 năm học 2020-2021 là tài liệu dành cho các em học sinh lớp 8 ôn thi kiểm tra HK2 môn Văn. Nội dung đề cương môn Ngữ Văn 8 ôn thi HK2 gồm các phần: Văn bản, Tiếng Việt và Tập làm văn. 

Đề cương ôn tập Ngữ văn 8 học kì 1 năm 2020-2021

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn 8 năm học 2020-2021 là tài liệu dành cho các em học sinh lớp 8 ôn thi kiểm tra HK1 môn Văn. Nội dung đề cương môn Ngữ Văn 8 ôn thi HK1 gồm các phần: Văn học, Tiếng Việt và Tập làm văn. A […]