Hóa học 8

Công thức Hóa học lớp 8 cần nhớ

Những công thức Hóa học mà học sinh lớp 8 cần phải nhớ (số mol, nồng độ phần trăm, nồng độ mol, khối lượng, thể tích…). Nếu như muốn học tốt môn Hóa học lớp 8 các em bắt buộc phải nhớ những công thức dưới đây. I. CÔNG THỨC TÍNH SỐ MOL 1. 2. […]