Đề thi lớp 8

Đề thi HSG Toán lớp 8 huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi HSG cấp huyện cấp THCS dành cho học sinh đại trà. Ngày thi 23/01/2021. Hình thức thi Tự luận gồm 4 bài.

Đề thi HSG Địa lý lớp 8 huyện Quế Võ, Bắc Ninh 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 8 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, môn Địa lý lớp 8. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Ngày thi 20 […]

Đề thi Olympic môn Toán 8 huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi Olympic môn Toán lớp 8 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 15 tháng 01 năm 2021. Hình thức thi Tự luận gồm 6 bài.

Đề giao lưu môn Toán 8 huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 4 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề giao lưu thành viên các câu lạc bộ môn Toán lớp 8 huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày 6 tháng 1 năm 2021. Đáp án đề giao lưu môn Toán lớp 8 huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 2020-2021

Đề thi HSG Toán lớp 8 huyện Thường Xuân, Thanh Hóa 2020-2021

Đây là bài thứ 5 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 31/12/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề giao lưu môn tiếng Anh 8 huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 2020-2021 có đáp án

Đề giao lưu thành viên các câu lạc bộ môn tiếng Anh lớp 8 huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Đáp án đề giao lưu môn tiếng Anh lớp 8 huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 2020-2021

Đề thi HSG Toán lớp 8 thành phố Bắc Ninh 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8 thành phố Bắc Ninh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 11/01/2021. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài.

Tổng hợp đề thi HK1 môn Ngữ Văn 8 năm 2020-2021

Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 các trường THCS tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành năm học 2020-2021. Update (cập nhật) liên tục đề kiểm tra HK1 Ngữ Văn 8 mới nhất: