Lớp 8

Tổng hợp kiến thức lớp 8 với lý thuyết, bài tập và đề thi: Toán 8, Ngữ Văn 8, tiếng Anh 8, Hóa học 8, Vật lý 8, Sinh học 8, Lịch sử 8, Địa lý 8, GDCD 8.

Đề thi Olympic môn Toán 8 huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 35 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi Olympic môn Toán lớp 8 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 15 tháng 01 năm 2021. Hình thức thi Tự luận gồm 6 bài.

Đề giao lưu môn Toán 8 huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 3 of 35 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề giao lưu thành viên các câu lạc bộ môn Toán lớp 8 huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày 6 tháng 1 năm 2021. Đáp án đề giao lưu môn Toán lớp 8 huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 2020-2021

Đề thi HSG Toán lớp 8 huyện Thường Xuân, Thanh Hóa 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 35 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 31/12/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề giao lưu môn tiếng Anh 8 huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 2020-2021 có đáp án

Đề giao lưu thành viên các câu lạc bộ môn tiếng Anh lớp 8 huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Đáp án đề giao lưu môn tiếng Anh lớp 8 huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 2020-2021

Đề thi HSG Toán lớp 8 thành phố Bắc Ninh 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 35 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8 thành phố Bắc Ninh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 11/01/2021. Hình thức thi Tự luận gồm 5 bài.

Tổng hợp đề thi HK1 môn Ngữ Văn 8 năm 2020-2021

Tổng hợp đề thi học kì 1 môn Ngữ Văn lớp 8 các trường THCS tại thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành năm học 2020-2021. Update (cập nhật) liên tục đề kiểm tra HK1 Ngữ Văn 8 mới nhất: