Lớp 8

Tổng hợp kiến thức lớp 8 với lý thuyết, bài tập và đề thi: Toán 8, Ngữ Văn 8, tiếng Anh 8, Hóa học 8, Vật lý 8, Sinh học 8, Lịch sử 8, Địa lý 8, GDCD 8.

Đề thi HSG Toán lớp 8 huyện Thuận Thành, Bắc Ninh 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi HSG cấp huyện cấp THCS dành cho học sinh đại trà. Ngày thi 23/01/2021. Hình thức thi Tự luận gồm 4 bài.

Đề thi HSG Địa lý lớp 8 huyện Quế Võ, Bắc Ninh 2020-2021

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 8 huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề). Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, môn Địa lý lớp 8. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu. Ngày thi 20 […]

Các hằng đẳng thức mở rộng thường gặp

Các hằng đẳng thức mở rộng với hàm bậc hai, hàm bậc ba. Dạng tổng quát của hẳng đẳng thức: Nhị thức Newton. Ngoài việc học thuộc 7 hằng đẳng thức đáng nhớ thì các em nên thuộc các hằng đẳng thức mở rộng thường gặp để áp dụng vào giải các bài toán bất […]

Cách chứng minh tứ giác là hình chữ nhật qua những ví dụ

Sau khi đã học Định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật chúng ta đi chứng minh một tứ giác là hình chữ nhật bằng nhiều cách. Tùy từng bài toán mà các em áp dụng cách chứng minh phù hợp. Cách 1: Chứng minh tứ giác có ba góc vuông là […]

Đề thi Olympic môn Toán 8 huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi Olympic môn Toán lớp 8 huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 15 tháng 01 năm 2021. Hình thức thi Tự luận gồm 6 bài.

Đề giao lưu môn Toán 8 huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 2020-2021 có đáp án

Đây là bài thứ 4 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề giao lưu thành viên các câu lạc bộ môn Toán lớp 8 huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày 6 tháng 1 năm 2021. Đáp án đề giao lưu môn Toán lớp 8 huyện Quảng Xương, Thanh Hóa 2020-2021

Đề thi HSG Toán lớp 8 huyện Thường Xuân, Thanh Hóa 2020-2021

Đây là bài thứ 5 of 36 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 8

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán lớp 8, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề). Ngày thi 31/12/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.