Vật Lý 7

Đề cương ôn tập HK2 môn Vật lý 7 năm 2019 – 2020

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Vật lý lớp 7 năm học 2019 – 2020 gồm 2 phần lý thuyết và bài tập giúp học sinh ôn thi HK2 Vật lí 7 được tốt. Câu hỏi lý thuyết có giải đáp, trả lời. A. Lý thuyết ôn thi HK2 Vật Lý 7 1. […]

Đề cương ôn tập HK1 môn Vật lý 7 năm 2019 – 2020

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Vật lý lớp 7 năm học 2019 – 2020 gồm 30 câu hỏi có đáp án trả lời kèm theo giúp học sinh ôn thi HK1 Vật Lí 7 được tốt. Câu 1: Khi nào ta nhận biết được ánh sáng, nhìn thấy một vật? – Mắt […]